یادداشت
آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری درباره‌ی تاریخ واژه‌ی «دانشگاه» و برابرنهادهای واژه‌ی university در فارسی است. در این نوشتار از فرهنگ‌های کهن انگلیسی بفارسی بهره رفته است. بسیار گیراست که نخست در فارسی برابر university واژه‌ی سنتی-تاریخی «مدرسه» را می‌نهادند.

آن‌چه پیش روست، بخش آغازین مقاله‌ای با نام «درآمدی کوتاه بمشرب ایرانی ایران‌شناسی»، بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهش‌گر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، است که در آن بطور اجمالی، آمیزه‌ی ایران‌شناسی بررسی شده است.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهش‌گر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی ویژه‌واژه‌ی «بحران» و تاریخ آن در پزشکی و نجوم است! موجز آن را دانشگاه امام صادق علیه‌السلام بچاپ رسانده است!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهش‌گر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی ضرورت گفتگو در اجتهاد، حجیت و قطع در سیاست‌گذاری و حکم‌رانی‌ست که در آن 5 پرسش بنیادین در این‌باره طرح می‌شود!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهش‌گر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی نام سال 1399، «جهش تولید»، است که در آن تلاش شده که برخی لوازم این نام طرح شود.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهش‌گر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی «پدافند غیرعامل» است. این نوشتار درآمدی کوتاه بادبیات بومی پدافند غیرعامل است و تلاش دارد ببرخی وجوه فلسفی آن با بهره‌گیری از آرای افلاطون اشاره کند.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهش‌گر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی پیشینه‌ی آمیزه‌ی «تولید علم» نزد فقیه برجسته‌ی شیعه، ابن زهره‌ی حلبی، در کتاب نام‌ور «غنية النزوع إلی علمی الفروع والأصول» است.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهش‌گر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی برخی از آن‌چه در کتاب «آداب الفلاسفه»ی «حنین ابن اسحاق» درباره‌ی ایران یا ایرانیان آمده، است.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهش‌گر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی دوگانه‌ی مآل‌اندیشی-محال‌اندیشی در حکم‌روایی است.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهش‌گر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی کلیدواژه‌ی «بیضه» در آمیزه‌هایی مانند «بیضة الإسلام» است. در این یادداشت کامل/جامع‌ترین معنای آن همان «تمدن اسلامی» دانسته شده است.