گفتار
متنی که در پی می‌آید سخنرانی دکتر «محمدعلی اکبری»، عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی، با موضوع «نوروایت‌گری به مثابه روش شناخت جدید تاریخی» است که در 3/2/1390 در پژوهشکده تاریخ اسلام صورت گرفته است.

آن‌چه در پی می آيد دومین جلسه از سلسله نشست‌های «اندیشه و سیره‌ی حکومتی امام علی (ع)» با حضور استاد «دلشاد تهرانی» است که در پژوهشکده‌ی «تاریخ اسلام» در تاریخ 15/12/89 برگزار شد و پیشینه متن جلسه‌ی نخست آن را پیش از این منتشر کرده است.

آن‌چه در پی می‌آيد، سخنرانی جناب آقای «سجاد هجری»، پژوهشگر فلسفه و تاریخ علم و عضو شورای علمی پایگاه «پیشینه» (عبرت‌پژوهی تاریخی)، درباره‌ی چیستی و ضرورت تاریخ علم و وضع‌شناسی آن در ایران است که در جمع اهالی تاریخ در مؤسسه‌ی «اشراق» انجام شده است.

در این نوشتار، که متن سخنرانی جناب آقای دکتر اصغر احمدی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است، زمینه‌های اجتماعی تولید ادبیات داستانی سیاسی در دهه‌های 1350 و 1340ش تبیین شده و عواملی که بر تولید این گونۀ خاص از ادبیات داستانی مؤثر بوده برشمرده شده است.

وضعیت نظام مالی ایران در دورۀ قاجار بخشی از سخنرانی شادروان خانم دکتر فاطمه پیرا در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است که در آن وضع درآمدهای حکومت قاجار، منابع عایدات، مالیات، نظام مالیات گیری و بودجه تا پیش از انقلاب مشروطه بررسی شده است.

متن پیش رو صورت نوشتاری سخنرانی دکتر کریم سلیمانی، استاد دانشگاه شهید بهشتی و متخصص تاریخ معاصر، است که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی انجام شده است.

متن پیش رو، بخش نخست از سخنرانی جناب آقای دکتر جهانبخش ثواقب با موضوع جایگاه حاملان قرآن در دورۀ صدر اسلام تا سال 40ق است که در آبان ماه سال 1392 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی انجام شده است. درگاه «پیشینه» (عبرت پژوهی تاریخی) با تسلیت ...

متنی که در پی می‌آید، سخنرانی دکتر مصطفی دلشاد تهرانی است با موضوع اندیشه و سیره حکومتی امام علی (ع) که در 89/10/22 در محل پژوهشکده تاریخ اسلام برگزار شد. درگاه «پیشینه» (عبرت پژوهی تاریخی) با تسلیت و تعزیت شهادت امیرمومنان علی (سلام الله علیه) شما را بمطالعه ...

آن‌چه در پی می‌آید، سخنرانی استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدوی‌راد با موضوع «نقش تاریخی‌نگری در فهم نصوص دینی» است که در تاریخ 15/4/89 در «پژوهشکده‌ی تاریخ اسلام» ایراد شد و می‌توان آن را دنباله‌ی موضوع «در تاریخ‌دانی یک ...» که جای سه نقطه، «مفسر»، «حدیث‌شناس» و ...

آن‌چه در پی می‌آيد، سخنرانی جناب آقای «سجاد هجری»، پژوهشگر فلسفه و تاریخ علم و عضو شورای علمی پایگاه «پیشینه» (عبرت‌پژوهی تاریخی) است که در یکی از نشست‌های «روند» (تجربه‌نگاری تربیتی) که بهمت گروه «علوم تربیتی» جبهه‌ی فکری انقلاب اسلامی، «اشراق» و با همکاری گروه «تاریخ» برگزار شد، ارائه ...