نقد کتاب
   دکتر یاسر قزوینی حائری – دکتری تاریخ از دانشگاه تهران  چند ماه گذشته الشبکه العربیه للابحاث و النشر در بیروت به ریاست لیبرو سلفی عربستانی نواف القدیمی کتابی تحت عنوان «الحراک الشیعی فی السعودیه تسییس المذهب و مذهبه السیاسه» (جنبش شیعی در عربستان سعودی، سیاسی سازی مذهب و ...

عابدین رضایی – پژوهشگر تاریخ مقدمه: تمدن در زبان انگلیسی «civilization»  و در عربی« حضاره» خوانده می شود و در لغت به معنای شهرنشینی و از ریشه مدینه و مدنیت گرفته شده و به معنی دیگر متخلق شدن به شهرنشینی یا خوی و خصلت شهرنشینی به خود گرفتن می ...

آندلس سرزمیني زیبا و حاصلخیز و خوش آب و هوا، و دارای گونه های مختلف محصولات كشاورزی و دامداری بود و با مهاجرت تازه واردان مسلمان هنر ها و مشاغل و ابتکارات تازه تری بر مهارت های پیشین و موجود در آنجا افزوده شد.

تاریخ نویسی در روزگار فرمانروایی شاه عباس صفوی «اندیشه، گرته برداری و مشروعیت در متون تاریخی عهد صفوی» کتابی به قلم شعله آلیسا کویین استاد دانشگاه MERCED کالیفرنیا و ترجمه استاد تاریخ دانشگاه تهران دکتر منصور صفت گل می باشد که در سال 1387 و توسط انتشارات دانشگاه تهران ...

شیعیان در استان شرقی (الشرقیه) عربستان سعودی که بیشتر نفت عربستان از آن تأمین می شود به ویژه در شهر قطیف دارای اکثریت می باشند، در احساء و دیگر شهرهای این استان مانند ظهران و دمام نیز شیعیان حضور دارند.