مقاله
آن‌چه پیش روست، بخشی از پژوهشی درباره‌ی «نفوذ» بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر «پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت»، است که در سال «برجام» در پژوهشکده‌ی «سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت» نوشته شده. «پیشینه» (پایگاه عبرت‌پژوهی تاریخی) از نقدهای خوانندگان استقبال می‌کند.

آن‌چه در پی می‌آيد، «گزارش سیاست‌پژوهانه و راهبردی تقریب مذاهب اسلامی» است که بسفارش قرارگاه فرهنگی «خاتم‌الأوصیاء» در کارگروه تاریخ سازمان اشراق پژوهش و بقلم «سجاد هجری» عضو این کارگروه و شورای علمی درگاه «پیشینه» و پژوهشگر «پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت»، در سال 93، با هدف غایی ...

مقاله پیش روی،تلخیصی از مقاله طولانی با عنوان(امپراطوری عثمانی، بالکان، سرزمینهای یونان: تاریخچه اجتماعی و اقتصادی)می باشد که نگاهی به اصول اخلاق در جامعه عثمانی دارد، رفتارهای مطلوبی که متعلق به بطن قانونی بوده و قهری نیستند و رابطه ی بین آنها را بررسی می کند. تاکید اصلی ...

آنچه می خوانید قسمت دوم از ترجمه مقاله ای به قلم ادیب خالد است که رضا صفری (دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه شیراز) آن را از انگلیسی به پارسی درآورده است.

آنچه می خوانید قسمت اول از ترجمه مقاله ای به قلم ادیب خالد است که رضا صفری (دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه شیراز) آن را از انگلیسی به پارسی درآورده است.

عرب‌ستيزي و دشمني با اسلام از ويژگي‌هاي شايع ناسيوناليسم ايراني در دوران معاصر بوده است. اما تاكنون كم‌تر محقق ايراني به بررسي دلايل بروز و ظهور اين خصيصه در ميان ملي‌گرايان عهد قاجار و پهلوي پرداخته است. در مقاله ذيل، كه با ترجمه دكتر علي‌محمد طرفداري و در دو ...

عرب‌ستيزي و دشمني با اسلام از ويژگي‌هاي شايع ناسيوناليسم ايراني در دوران معاصر بوده است. اما تاكنون كم‌تر محقق ايراني به بررسي دلايل بروز و ظهور اين خصيصه در ميان ملي‌گرايان عهد قاجار و پهلوي پرداخته است. در مقاله ذيل، كه با ترجمه دكتر علي‌محمد طرفداري و در دو ...

یادداشت نویسنده: این مقاله برگرفته از سخن رانی برای کنفرانس دوسالانه مطالعات ایران در استانبول در سال 2012 است که پس از این که به شرکت در انجمن «تعاملات عثمانی- ایرانی در سده های 16 تا 20» در دانشگاه پنسلوانیا دعوت شدم، کامل تر شد. می خواهم از فیروزه ...

تاریخ چیست و چه تمایزی با قصه دارد!؟ هر دو در «روایت‌گونگی» مشترک‌اند! امروز، بسیار سخن از «تاریخ جایگزین» یا مجازی یا فرضی می‌رود و آن را گونه‌ای (ژانری) از «داستان‌نویسی» می‌دانند. آن‌چه در پی می‌آید، مقاله‌ای ارجمند با نام «تاریخ، قصه و نویسندگی در سده‌های نخست اسلام»، نوشته‌ی ...

تاریخ چیست و چه تمایزی با قصه دارد!؟ هر دو در «روایت‌گونگی» مشترک‌اند! امروز، بسیار سخن از «تاریخ جایگزین» یا مجازی یا فرضی می‌رود و آن را گونه‌ای (ژانری) از «داستان‌نویسی» می‌دانند. آن‌چه در پی می‌آيد، مقاله‌ای ارجمند با نام «تاریخ، قصه و نویسندگی در سده‌های نخست اسلام»، نوشته‌ی ...