تخیل پیشینی و معرفت تاریخی

آن‌چه در پی می‌آید، مقاله‌ای از یک فلسفه‌خوانده درباره‌ی نظرات کالینگوود درباره‌ی تاریخ است. همیشه از خود می‌پرسم: چه کسی گفته که هر «امر پیشینی» با «عینیت» منافات دارد!؟ بیاد دارم که یکی با «ضرس قاطع» گفت: نظر «من» این است که علوم انسانی را حکم انسان می‌سازد و چگونه تاریخ که مدعی واقعیت‌یابی است، می‌تواند علوم انسانی باشد!؟ در ذهنش میان حکم انسان و سلیقگی ملازمه بود! در جوابش گفتم: تنها بدین نکته اشاره می‌کنم که حکم «انسان بما هو انسان» با عینیت تنافی ندارد! این را گفتم که شاید ذهنش کمی درگیر شود و از جزم‌اندیشی در این موضوعات اندکی کنار رود! نمی‌دانم تأثیر داشت یا نه! این مقاله با نام «تخیل پیشینی و معرفت تاریخی: کالینگوود و ایده‌ی تاریخ»، نوشته‌ی «سمیرا الیاسی» است. در پایان بگویم: اگر تخیل امر شخصی صرف است، پاسخ یک چیزست و اگر آن را وجوه عمومی است، پاسخ بگونه‌ای دیگر! فتدبر واعتبر …!

برای باربرداری مقاله‌ی «تخیل پیشینی و معرفت تاریخی: کالینگوود و ایده‌ی تاریخ»، نوشته‌ی «سمیرا الیاسی»، کلیک کنید.


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *