برداشت فردوسی از تاریخ!

تاریخ و ادبیات بهم پیوسته‌اند بگونه‌ای که تاریخ را یکی از انواع ادبی دانسته و محاضرات بر آن نام نهاده‌اند. این را همه می‌دانند که بسیاری ازمتون ادبی تاریخ‌اند و بسیاری از متون تاریخی ادبی! در میان متون ادبی که تاریخ را با خود دارد، می‌توان شاهنامه‌ی فردوسی را نام برد. اگر چه چیستی و مفهوم تاریخ را در بیش‌تر، در بحث‌های صرف نظری و فلسفی دنبال می‌کنند ولی بررسی برداشت بزرگان ادبی- تاریخی از تاریخ می‌تواند درامدی بر رسیدن بنظریه‌ای تاریخی و تعریف تاریخ باشد. آن‌چه در پی می‌آید، مقاله‌ای با نام «مفهوم تاریخ نزد منظومه‌ی فردوسی» از «جی. تی. فون‌گرون‌بام» است که «وهاب ولی» آن را ترجمه و نامه‌ی فرهنگ بچاپش رسانده است.

برای باربرداری مقاله‌ی «مفهوم تاریخ نزد منظومه‌ی فردوسی»، نوشته‌ی «جی. تی. فون‌گرون‌بام» و ترجمه‌ی «وهاب ولی»، کلیک کنید.


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *