درباره ما

«پیشینه» (pishine.ir)، پایگاهی مجازی در موضوع «تاریخ» است که با هدف «طرح» و «بسط» گفتمان «عبرت‌پژوهی» (تاریخی)، بعنوان مقوم غایی «تاریخ اسلامی» و از عناصر «فلسفه‌ی اسلامی (علم) تاریخ»، با تلاش برخی پژوهش‌گران «تاریخ‌ورز»، بمثابه‌ی اعضای «شورای علمی» آن، بـ«شبکه‌سازی» و «تربیت» نیروی انسانی با ملکه‌ی «اعتبار تاریخی»، می‌پردازد.