یادداشت
یادداشت زیر بقلم جناب آقای سجاد هجری‌ست. امروزه، فراوان از رسیدن بروستاها و آبادانی آن‌ها در کشور سخن می‌رود که برخی 1. عدالت‌محور و برخی دیگر 2. خوف‌محورند؛ یعنی از خوف مهاجرت آنان بشهر و حاشیه‌نشینی و آسیب‌های آن از جمله شورش بدنبال آبادانی روستایند! اما کسی با نگاه ...

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری درباره‌ی اصطلاح «العلم الإنسانی» در آثار برخی حکیمان مسلمان است. آشکارست که امروزه، فراوان اصطلاح «علوم انسانی» بکار می‌رود و جا دارد کاربردهای بومی آن شناخته شود. بی‌گمان، پیگیری آمیزه‌های تاریخی برای تولید ادبیات علمی امروزی، ضروری‌ست.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری درباره‌ی تاریخ واژه‌ی «دانشگاه» و برابرنهادهای واژه‌ی university در فارسی است. در این نوشتار از فرهنگ‌های کهن انگلیسی بفارسی بهره رفته است. بسیار گیراست که نخست در فارسی برابر university واژه‌ی سنتی-تاریخی «مدرسه» را می‌نهادند.

آن‌چه پیش روست، بخش آغازین مقاله‌ای با نام «درآمدی کوتاه بمشرب ایرانی ایران‌شناسی»، بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهش‌گر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، است که در آن بطور اجمالی، آمیزه‌ی ایران‌شناسی بررسی شده است.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهش‌گر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی ویژه‌واژه‌ی «بحران» و تاریخ آن در پزشکی و نجوم است! موجز آن را دانشگاه امام صادق علیه‌السلام بچاپ رسانده است!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهش‌گر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی ضرورت گفتگو در اجتهاد، حجیت و قطع در سیاست‌گذاری و حکم‌رانی‌ست که در آن 5 پرسش بنیادین در این‌باره طرح می‌شود!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهش‌گر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی نام سال 1399، «جهش تولید»، است که در آن تلاش شده که برخی لوازم این نام طرح شود.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهش‌گر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی «پدافند غیرعامل» است. این نوشتار درآمدی کوتاه بادبیات بومی پدافند غیرعامل است و تلاش دارد ببرخی وجوه فلسفی آن با بهره‌گیری از آرای افلاطون اشاره کند.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهش‌گر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی پیشینه‌ی آمیزه‌ی «تولید علم» نزد فقیه برجسته‌ی شیعه، ابن زهره‌ی حلبی، در کتاب نام‌ور «غنية النزوع إلی علمی الفروع والأصول» است.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهش‌گر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی برخی از آن‌چه در کتاب «آداب الفلاسفه»ی «حنین ابن اسحاق» درباره‌ی ایران یا ایرانیان آمده، است.