یادداشت
آن‌چه پیش روست، یادادشتی بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوش‌گر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی بایستگی بنیان‌گذاری اندیشکده‌ای تمدنی که پیش‌تر در خبرگزاری مهر منتشر شده است. گردونه‌ی تمدنی! درامدی کوتاه و آغازین بر بایستگی بنیان‌گذاری اندیشکده‌ای تمدنی! سجاد هجری سخن از پیشینه‌ی پدیدار و شاه‌کلیدواژه‌ی «تمدن» ...

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهش‌گر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی آمیزه‌ی «صناعه التمدن» نزد «ابن رشد» است که او تنها یک بار آن را در تفسیر مابعدالطبیعه‌ی ارسطو آورده است. «صناعه التمدن» نزد ابن رشد فرنامی برای «سیاسه المدن»! سجاد هجری ...

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهش‌گر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی بند نخست درآمد مقدمه‌ی ابن خلدون است که در آن ابن خلدون باطن تاریخ را علم و از حکمت بشمار می‌آورد! ظاهر و باطن تاریخ نزد ابن خلدون! سجاد هجری «ابن ...

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی روش‌شناسی شناخت اشیای مرکب در تمدن اسلامی‌ست. بی‌گمان، با فحص تیزبینانه‌ی میراث تمدنی‌مان، ایده‌ها و افکاری بلند و کارا را می‌توان یافت که اکنون در عرضه‌ی نظریات بومی و خودمانی می‌توانند ...

آن‌چه پیش روست، گزارشی کوتاه از سخنرانی جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، در روز ولادت امام رضا علیه‌السلام در «پژوهشکده‌ی سیاست‌گذاری دانشگاه شریف» است که در آن کوتاه، ببررسی واژه‌ی سیاست می‌پردازد!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی پیشینه‌ی اجمالی دو اصطلاح «دلیل اجتهادی» و «دلیل فقاهتی»ست که در علم فقه و اصول فقه بکار می‌رود!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی نسبت میان سیاست‌پرانی یا همان پالیسی‌پیچ با «شفافیت» و هم‌چنین «اقناع اقتضائی» است! این یادداشت اشاره دارد که سیاست‌پرانی می‌تواند صرفا، یک «ابزار سیاسی» در دست سیاسی‌مردان باشد!

آن‌چه پیش روست، یادداشت کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطاعات راهبردی حکمت، درباره‌ی اوائل‌نگاری در جهان اسلام و کتاب «تسمیة من شهد مع أمیرالمؤمنین الجمل وصفین والنهروان» است که آن را نخستین کتاب در دانش رجال در معنای عامش دانسته‌اند و آن را کاتب ...

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی برابرنهاد مناسب آمیزه‌ی policypitch است که این روزها پربسامد بکار می‌رود! شایان ذکرست که پس از انتشار این کوته‌نوشت، نقدهایی نامنصفانه بدان شد که متأسفانه، نتیجه‌ی مطالعه‌ی نادقیق آن است! برخی از مخاطبان ...

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی برابرنهاد فارسی اصطلاح backward است که در گفتگو با اعضای محترم «پژوهشکده‌ی چشم‌انداز و آینده‌پژوهی» (ivafac.ir) دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات) نگاشته شده و در آن تلاش شده که ...