مقاله
مقاله پیش روی،تلخیصی از مقاله طولانی با عنوان(امپراطوری عثمانی، بالکان، سرزمینهای یونان: تاریخچه اجتماعی و اقتصادی)می باشد که نگاهی به اصول اخلاق در جامعه عثمانی دارد، رفتارهای مطلوبی که متعلق به بطن قانونی بوده و قهری نیستند و رابطه ی بین آنها را بررسی می کند. تاکید اصلی ...

آنچه می خوانید قسمت دوم از ترجمه مقاله ای به قلم ادیب خالد است که رضا صفری (دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه شیراز) آن را از انگلیسی به پارسی درآورده است.

آنچه می خوانید قسمت اول از ترجمه مقاله ای به قلم ادیب خالد است که رضا صفری (دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه شیراز) آن را از انگلیسی به پارسی درآورده است.

عرب‌ستيزي و دشمني با اسلام از ويژگي‌هاي شايع ناسيوناليسم ايراني در دوران معاصر بوده است. اما تاكنون كم‌تر محقق ايراني به بررسي دلايل بروز و ظهور اين خصيصه در ميان ملي‌گرايان عهد قاجار و پهلوي پرداخته است. در مقاله ذيل، كه با ترجمه دكتر علي‌محمد طرفداري و در دو ...

عرب‌ستيزي و دشمني با اسلام از ويژگي‌هاي شايع ناسيوناليسم ايراني در دوران معاصر بوده است. اما تاكنون كم‌تر محقق ايراني به بررسي دلايل بروز و ظهور اين خصيصه در ميان ملي‌گرايان عهد قاجار و پهلوي پرداخته است. در مقاله ذيل، كه با ترجمه دكتر علي‌محمد طرفداري و در دو ...

یادداشت نویسنده: این مقاله برگرفته از سخن رانی برای کنفرانس دوسالانه مطالعات ایران در استانبول در سال 2012 است که پس از این که به شرکت در انجمن «تعاملات عثمانی- ایرانی در سده های 16 تا 20» در دانشگاه پنسلوانیا دعوت شدم، کامل تر شد. می خواهم از فیروزه ...

تاریخ چیست و چه تمایزی با قصه دارد!؟ هر دو در «روایت‌گونگی» مشترک‌اند! امروز، بسیار سخن از «تاریخ جایگزین» یا مجازی یا فرضی می‌رود و آن را گونه‌ای (ژانری) از «داستان‌نویسی» می‌دانند. آن‌چه در پی می‌آید، مقاله‌ای ارجمند با نام «تاریخ، قصه و نویسندگی در سده‌های نخست اسلام»، نوشته‌ی ...

تاریخ چیست و چه تمایزی با قصه دارد!؟ هر دو در «روایت‌گونگی» مشترک‌اند! امروز، بسیار سخن از «تاریخ جایگزین» یا مجازی یا فرضی می‌رود و آن را گونه‌ای (ژانری) از «داستان‌نویسی» می‌دانند. آن‌چه در پی می‌آيد، مقاله‌ای ارجمند با نام «تاریخ، قصه و نویسندگی در سده‌های نخست اسلام»، نوشته‌ی ...

تاریخ چیست و چه تمایزی با قصه دارد!؟ هر دو در «روایت‌گونگی» مشترک‌اند! امروز، بسیار سخن از «تاریخ جایگزین» یا مجازی یا فرضی می‌رود و آن را گونه‌ای (ژانری) از «داستان‌نویسی» می‌دانند. آن‌چه در پی می‌آيد، مقاله‌ای ارجمند با نام «تاریخ، قصه و نویسندگی در سده‌های نخست اسلام»، نوشته‌ی ...

بارها از استاد ارجمند آیت الله «جوادی آملی» (حفظه الله) شنیدم که می‌فرمودند (نقل بمضمون): سید بن طاووس (ره) در رساله‌ای می‌گوید که روز بلوغ یا مکلف شدن را روز تشریف بخوانیم و آن را عید بدانیم و در آن روز جشن بگیریم (تلاش شد تاحدودی، سجعی که در ...