مقاله
عرب‌ستيزي و دشمني با اسلام از ويژگي‌هاي شايع ناسيوناليسم ايراني در دوران معاصر بوده است. اما تاكنون كم‌تر محقق ايراني به بررسي دلايل بروز و ظهور اين خصيصه در ميان ملي‌گرايان عهد قاجار و پهلوي پرداخته است. در مقاله ذيل، كه با ترجمه دكتر علي‌محمد طرفداري و در دو ...

یادداشت نویسنده: این مقاله برگرفته از سخن رانی برای کنفرانس دوسالانه مطالعات ایران در استانبول در سال 2012 است که پس از این که به شرکت در انجمن «تعاملات عثمانی- ایرانی در سده های 16 تا 20» در دانشگاه پنسلوانیا دعوت شدم، کامل تر شد. می خواهم از فیروزه ...

تاریخ چیست و چه تمایزی با قصه دارد!؟ هر دو در «روایت‌گونگی» مشترک‌اند! امروز، بسیار سخن از «تاریخ جایگزین» یا مجازی یا فرضی می‌رود و آن را گونه‌ای (ژانری) از «داستان‌نویسی» می‌دانند. آن‌چه در پی می‌آید، مقاله‌ای ارجمند با نام «تاریخ، قصه و نویسندگی در سده‌های نخست اسلام»، نوشته‌ی ...

تاریخ چیست و چه تمایزی با قصه دارد!؟ هر دو در «روایت‌گونگی» مشترک‌اند! امروز، بسیار سخن از «تاریخ جایگزین» یا مجازی یا فرضی می‌رود و آن را گونه‌ای (ژانری) از «داستان‌نویسی» می‌دانند. آن‌چه در پی می‌آيد، مقاله‌ای ارجمند با نام «تاریخ، قصه و نویسندگی در سده‌های نخست اسلام»، نوشته‌ی ...

تاریخ چیست و چه تمایزی با قصه دارد!؟ هر دو در «روایت‌گونگی» مشترک‌اند! امروز، بسیار سخن از «تاریخ جایگزین» یا مجازی یا فرضی می‌رود و آن را گونه‌ای (ژانری) از «داستان‌نویسی» می‌دانند. آن‌چه در پی می‌آيد، مقاله‌ای ارجمند با نام «تاریخ، قصه و نویسندگی در سده‌های نخست اسلام»، نوشته‌ی ...

بارها از استاد ارجمند آیت الله «جوادی آملی» (حفظه الله) شنیدم که می‌فرمودند (نقل بمضمون): سید بن طاووس (ره) در رساله‌ای می‌گوید که روز بلوغ یا مکلف شدن را روز تشریف بخوانیم و آن را عید بدانیم و در آن روز جشن بگیریم (تلاش شد تاحدودی، سجعی که در ...

یکی از روش‌های تعریف در منطق، «تعریف سلبی» در برابر «تعریف ایجابی» است! در تعریف سلبی «مقومات شیء» آشکار نمی‌شود و تنها گفته می‌شود: آن شیء چه چیزهایی نیست و با این کار گویا، مرزهای شیء با دیگران آشکار می‌شود و از این‌رو گفته‌اند: تعریف سلبی مانند تعریف رسمی ...

آن چه در ذیل می خوانید، پژوهشی کوتاه و درامدگونه درباره ی عبرت پژوهی به همت جناب آقای سجاد هجری از پژوهشگران فقه و اصول است. پیشینه از همه ی خوانندگان دعوت می کند که آثار تحقیقی خود در موضوع عبرت تاریخی را برای این درگاه بفرستند.

نخلو زتول اکمم و ا. ت. م. شمس الضحی دو تن از پژوهشگرانی هستند که کتابخانه‌های کنونی معاصر و شیوه‌های مدیریتی آنها را متأثر از کتابخانه‌های دوره‌های گذشته و به‌ویژه کتابخانه‌های خلفای فاطمی می‌دانند. آنها این ادعا را بر اساس پژوهشی بیان می‌کنند که دربارۀ شیوۀ ادارۀ کتابخانه‌های فاطمیان ...

سلفی ـ جهادی‌ها که مبنای بسیاری از مشهورترین سازمان‌های تروریستی امروزی هستند، در سه دهۀ گذشته تأثیر مهمي در مسائل جهاني برجاي گذاشته‌اند. آنها سازمان‌های بسیاری نظیر القاعده در افغانستان و یمن و شمال افریقا را به‌وجود آورده‌اند. در مقالۀ حاضر اين موضوع بحث مي‌شود که در پایگاه سلفی ...