مقاله
تاریخ چیست و چه تمایزی با قصه دارد!؟ هر دو در «روایت‌گونگی» مشترک‌اند! امروز، بسیار سخن از «تاریخ جایگزین» یا مجازی یا فرضی می‌رود و آن را گونه‌ای (ژانری) از «داستان‌نویسی» می‌دانند. آن‌چه در پی می‌آيد، مقاله‌ای ارجمند با نام «تاریخ، قصه و نویسندگی در سده‌های نخست اسلام»، نوشته‌ی ...

تاریخ چیست و چه تمایزی با قصه دارد!؟ هر دو در «روایت‌گونگی» مشترک‌اند! امروز، بسیار سخن از «تاریخ جایگزین» یا مجازی یا فرضی می‌رود و آن را گونه‌ای (ژانری) از «داستان‌نویسی» می‌دانند. آن‌چه در پی می‌آيد، مقاله‌ای ارجمند با نام «تاریخ، قصه و نویسندگی در سده‌های نخست اسلام»، نوشته‌ی ...

بارها از استاد ارجمند آیت الله «جوادی آملی» (حفظه الله) شنیدم که می‌فرمودند (نقل بمضمون): سید بن طاووس (ره) در رساله‌ای می‌گوید که روز بلوغ یا مکلف شدن را روز تشریف بخوانیم و آن را عید بدانیم و در آن روز جشن بگیریم (تلاش شد تاحدودی، سجعی که در ...

یکی از روش‌های تعریف در منطق، «تعریف سلبی» در برابر «تعریف ایجابی» است! در تعریف سلبی «مقومات شیء» آشکار نمی‌شود و تنها گفته می‌شود: آن شیء چه چیزهایی نیست و با این کار گویا، مرزهای شیء با دیگران آشکار می‌شود و از این‌رو گفته‌اند: تعریف سلبی مانند تعریف رسمی ...

آن چه در ذیل می خوانید، پژوهشی کوتاه و درامدگونه درباره ی عبرت پژوهی به همت جناب آقای سجاد هجری از پژوهشگران فقه و اصول است. پیشینه از همه ی خوانندگان دعوت می کند که آثار تحقیقی خود در موضوع عبرت تاریخی را برای این درگاه بفرستند.

نخلو زتول اکمم و ا. ت. م. شمس الضحی دو تن از پژوهشگرانی هستند که کتابخانه‌های کنونی معاصر و شیوه‌های مدیریتی آنها را متأثر از کتابخانه‌های دوره‌های گذشته و به‌ویژه کتابخانه‌های خلفای فاطمی می‌دانند. آنها این ادعا را بر اساس پژوهشی بیان می‌کنند که دربارۀ شیوۀ ادارۀ کتابخانه‌های فاطمیان ...

سلفی ـ جهادی‌ها که مبنای بسیاری از مشهورترین سازمان‌های تروریستی امروزی هستند، در سه دهۀ گذشته تأثیر مهمي در مسائل جهاني برجاي گذاشته‌اند. آنها سازمان‌های بسیاری نظیر القاعده در افغانستان و یمن و شمال افریقا را به‌وجود آورده‌اند. در مقالۀ حاضر اين موضوع بحث مي‌شود که در پایگاه سلفی ...

مورخان گاه از روایت‌های تاریخی خود گذر می‌کنند و برای مشروعیت روایت‌های تاریخی خود یا هویت‌یابی دست به دامان روایت‌های ایدئولوژیک و دینی می‌شوند. این امر را در مطالعات گفتمانی «میان متنیت» گویند. میان متنیت درواقع نشان‌دهندۀ تاریخ‌مندی متون است. هیچ متنی را نمی‌توان به تنهایی و بدون اتکا ...

ادعاي تعلق به نژاد آریایی، كه طبق باور رايج، ریشه در آریاييان عهد باستان دارد، از محور‌هاي بنيادين گفتمان ناسیونالیستی ایران معاصر به‌شمار مي‌آید. درواقع ایرانیان خود را آریایی می‌خوانند و باور به اسطورۀ سرزمین آریايي‌ها، حتي در محافل علمی، با سماجت تمام مطرح است. دلیل چرایی این دیدگاه ...

عبدالحمید ابراهیم صبره، استاد تاریخ علوم عربی (اسلامی) در دانشگاه هاروارد، در 1942م در «طنطه» از شهرهای مصر به دنیا آمد. او در دانشگاه اسکندریه در رشتۀ فلسفه تحصیل کرد. دولت مصر در 1950م وی را به مدرسۀ علوم اقتصادی لندن (London School of Economics) فرستاد تا تحت نظارت ...