مقاله
آن‌چه پیش روست، نوشتاری بقلم سرکار خانم مژگان صادقی‌فرد، دانش‌جوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام، با نام «بررسی مشروعیت دینی آل مظفر» که از روی لطف، آن را برای انتشار در «پیشینه» (پایگاه عبرت‌پژوهی تاریخی) فرستادند. بدیهی‌ست که مسئولیت نوشتار با نگارنده‌ی آن است. «پیشینه» از همه‌ی تاریخ‌خوانان ...

آن‌چه پیش روست، بخشی از مقاله‌ای بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی شناسایی جایگاه جغرفیایی ایران‌ویج، خاستگاه و آرمان‌شهر ایرانیان، است که در آن، گواهانی از آرای گوناگون در این‌باره کوتاه طرح و یکی از شواهد فرضیه‌ی نام‌ور خوارزم بودن ایران‌ویج تبیین ...

آن‌چه در پی می‌آید، بخشی از مقاله‌ی جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی دو هنر سنتی ایران با نام‌های مرجوک و جوک‌کاری‌ست که در بومی استان فارس‌اند. در این پژوهش برخی آرای «ویلم فلور»، ایران‌شناس سرشناس هلندی، نیز نقد شده است. این دو ...

آن‌چه پیش روست، بخش آغازین مقاله‌ی جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی دو سفرنامه‌ی بارفروش و رشت «نیما یوشیج»ست که کم‌تر بدان پرداخته شده. این دو سفرنامه را می‌توان گونه‌ای «مردم‌نگاری» دانست که کارهای «جلال آل احمد» با آن قیاس‌پذیرست و خواننده می‌پندارد ...

آن‌چه پیش روست، بخشی از پژوهش جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی تأمین مالی خرد (صندوق اعتبارات خرد)ست که در آن، با توجه بوجوه دینی، فرهنگی و تاریخی ایران، سیاست این صندوق‌ها در مخاطب محوری و جامعه‌ی هدف قرار دادن زنان بنقد کشیده ...

آن‌چه پیش روست، بخشی از مقاله‌ی رحله‌ی حسین بن عبدالصمد در ایران بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، است. رحله‌ی حارثی، پدر شیخ بهائی، جایگاهی مهم در تاریخ صفوی و بویژه هجرت علمای جبل عامل از شام بایران دارد. درباره‌ی جایگاه ایشان در ...

آن‌چه پیش روست، بخشی از مایه‌های طرحی‌ست که درباره‌ی «آینده‌ی سپاه و سپاه آینده» بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، در آن پژوهشکده نگاشته شده و در آن از اهمیت نگاه و بررسی‌های تاریخی بسیار سخن رفته و ادبیاتی در این‌باره تولید- تدوین ...

آن‌چه پیش روست، طرح‌نامه‌ای بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، در موضوع بدست آوردن «الگوهای مدیریتی فرماندهان عالی سپاه در دفاع مقدس» است که آن را چند سال پیش برای دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام نگاشته و در آن، بمقوله‌ی تاریخیت این ...

آن‌چه پیش روست، طرح نوآورانه‌ی «رصدخانه‌ی جهان اسلام» است که جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، آن را نگاشته‌اند و برای بهره‌گیری همه‌ی دغدغه‌مندان حوزه‌ی جهان اسلام انتشارش را بپیشینه سپرده‌اند. این طرح درامدی پرمایه و خلاقانه بر «ادبیات بومی» رصدگری و رصدخانه است. ...

پیش‌تر، در یادداشت‌هایی چند، ادعا شد که راه دست‌یابی بدانش کارآمد امروزی (که آن را بومی گویند!) یا برای امروزمان، از تاریخ می‌گذرد و چاره و گریزی نیست که پدیدارهای امروزمان را در تاریخ پژوهیم و مانندهایش را در گذشته جوییم و پیش‌تر، در یادداشت‌هایی، «عبرت‌پژوهی تاریخی» که بسیار ...