مقاله
پیش‌تر، در یادداشت‌هایی چند، ادعا شد که راه دست‌یابی بدانش کارآمد امروزی (که آن را بومی گویند!) یا برای امروزمان، از تاریخ می‌گذرد و چاره و گریزی نیست که پدیدارهای امروزمان را در تاریخ پژوهیم و مانندهایش را در گذشته جوییم و پیش‌تر، در یادداشت‌هایی، «عبرت‌پژوهی تاریخی» که بسیار ...

آن‌چه در پی می‌آيد، «گزارش سیاست‌پژوهانه و راهبردی تقریب مذاهب اسلامی» است که بسفارش قرارگاه فرهنگی «خاتم‌الأوصیاء» در کارگروه تاریخ سازمان اشراق پژوهش و بقلم «سجاد هجری» عضو این کارگروه و شورای علمی درگاه «پیشینه» و پژوهشگر «پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت» در سال 93، با هدف غایی ...

مقاله پیش روی،تلخیصی از مقاله طولانی با عنوان(امپراطوری عثمانی، بالکان، سرزمینهای یونان: تاریخچه اجتماعی و اقتصادی)می باشد که نگاهی به اصول اخلاق در جامعه عثمانی دارد، رفتارهای مطلوبی که متعلق به بطن قانونی بوده و قهری نیستند و رابطه ی بین آنها را بررسی می کند. تاکید اصلی ...

تاريخ سياسي هر كشوري جلوه گاه عملي آن است. اين حوزه سرشار از اطلاعاتي است كه مي تواند روشمند مورد شناسايي قرارگيرد. يكي از موضوعات مهم آن، تبلور مردم در عرصة سياست است. تبلور مردم يعني نوع نگاه سياست و سياستمداران به مردم و نوع نگاه و رويكرد مردم ...

اين نوشتار در دو بخش تنظيم شده است. در بخش اول ساختار شايعه به لحاظ اجتماعي بررسي مي شود؛ به اين ترتيب كه ابتدا به شايعه و شرايط مناسب در روند شكل گيري و رواج آن از منظر روا نشناسي اجتماعي پرداخته شده است و سپس در بخش دوم ...

مسجدها طی تاریخ اسلام کارکردهای متفاوت داشته‌اند و فقط محل برگزاری امور عبادی و معنوی نبوده‌اند، اما در عصر جدید به دلیل تفکیک ساختاری نهادهای گوناگون، از کارکردهای گستردۀ این اماکن اسلامی غفلت شد و مسجدها محلی برای امور معنوی تلقی گردیدند، اما زمانی که جرقه‌های انقلاب اسلامی در ...

با توجه به فقدان آمارگیری و عدم امکان سرشماری دقیق در قرون نخستین اسلامی و حتی دشوار و گاه ناممکن بودن تخمین آمار تقریبی در مواردی، چون دارایی‌های افراد یا خسارت‌های زلزله، به‌درستی و دقت بسیاری از این آمار و ارقام نمی‌توان کاملاً اعتماد کرد. تردید خود مورخان درباره ...

آنچه می خوانید قسمت دوم از ترجمه مقاله ای به قلم ادیب خالد است که رضا صفری (دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه شیراز) آن را از انگلیسی به پارسی درآورده است.

آنچه می خوانید قسمت اول از ترجمه مقاله ای به قلم ادیب خالد است که رضا صفری (دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه شیراز) آن را از انگلیسی به پارسی درآورده است.

عرب‌ستيزي و دشمني با اسلام از ويژگي‌هاي شايع ناسيوناليسم ايراني در دوران معاصر بوده است. اما تاكنون كم‌تر محقق ايراني به بررسي دلايل بروز و ظهور اين خصيصه در ميان ملي‌گرايان عهد قاجار و پهلوي پرداخته است. در مقاله ذيل، كه با ترجمه دكتر علي‌محمد طرفداري و در دو ...