معرفی کتاب
کتاب "نگاهی نو به تاریخنگاری جمهوری آذربایجان" نوشته دکتر محرم ذوالفقارلی، با ترجمه مسعود صدرمحمدی از سوی موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران منتشر شد.

چندی پیش، در جریان ستم‌های دولت، ارتش و بوداییان میانمار بمردم مسلمان روهینگیا، در «هم‌خواهی» (hamkhahi.ir)، مطالبه‌ای عرضه شد که آن‌اندازه که توقع می‌رفت، امضا نشد! چرایی این کم‌شماری امضاها، جناب آقای سجاد هجری را بر آن داشت که بیندیشد و این یادداشت را بعنوان بخشی از اندیشه‌هایش در ...

آن‌چه پیش روست، بخشی از یک پژوهش درباره‌ی «نفوذ» بقلم جناب آقای سجاد هجری‌ست که در سال «برجام» نوشته شده. «پیشینه» (پایگاه عبرت‌پژوهی تاریخی) از نقدهای خوانندگان استقبال می‌کند.

منظومه‌ زیر ترجمه بخشی از اثر منظوم سراینده‌ ای اهل عثمانی با تخلص «سلیمان» است که متن کامل آن به تصحیح و حاشیه نویسی توسط دکتر حسین محمد زاده صدیق زیر چاپ می باشد. در اینجا لازم است از راهنمایی های این استاد محترم برای ترجمه این فصل تشکر ...

کتاب چرخش های تصویری؛ ملت و دین در سینمای اروپای شرقی از 1989، می کوشد به این سوال پاسخ دهد که چگونه دین و ملت در سینمای امروز اروپای شرقی با هم ارتباط دارند و این ارتباط چگونه در سینما تصویر می شود؟ از لحاظ جغرافیایی، کشورهایی در این ...

اهمیت کتاب آنسوی زیرنویس، تعامل و ارتباط پیچیده نیروهای سیاسی، صنعتی، فکری و نهادی-سازمانی است که در اروپا در 1968 و پس از آن وجود داشته است، به نحوی که بررسی فرهنگ فیلم، مطالعات آکادمیک فیلم، نظریه فیلم و تاریخ فیلم دراین قاره را ضرورت می بخشد؛ این ...

در ادامه علی رضا رضایت کتابی به زبان انگلیسی را معرفی کرده که به ارتباط تاریخ و سینما در سینمای اروپا پرداخته است.

آنچه می خوانید معرفی کتاب نمایش مدرنیسم: سینمای هنری اروپا از 1950 تا 1980 (اثر آندراش بالین کوواچ) به قم علیرضا رضایت است. منظور از سینمای هنری اروپا گونه ای از سینما در اروپا است که در اثر مبارزه با اصول و فنون دوره کلاسیک سینمای هالیوود پدید آمد ...

«سینمای دینی» در سراسر جهان امروز، بسیار مورد توجه است و هر ساله فیلم هایی گوناگون در این عرصه ساخته می شود، چنان که در سال میلادی گذشته، سینمای غرب چند فیلم مهم درباره ی تاریخ انبیا (ع) مانند حضرت نوح و حضرت موسی (ع) عرضه کرد. درباره ی ...

آیا سینما می‌تواند تاریخ را نمایش دهد!؟ اجتماع تاریخ و هنر (سینما) چگونه ممکن است!؟ بزبان فنی: «اجتماع تصدیق (تاریخ) و تخییل (هنر) چگونه ممکن است!؟» ... این پرسش‌ها کم نیست! برخی تاریخ را تنها در نوع (ژانر) «مستند» (documentary) خلاصه بلکه منحصر می‌کنند ولی آیا این درست است!؟ ...