«تاریخ چیستِ؟» کار!

نمی‌پندارم کسی با مباحث نظری تاریخ آشنا باشد و «تاریخ چیست؟»، نوشته‌ی «ای. اچ. کار» را نشناسد. شنیده‌ام که «غلام‌حسین زرگری‌نژاد»، استاد نام‌آشنای تاریخ اسلام، در همان سال‌های نخست کارشناسی تاریخ اسلام در دانشگاه تهران، این کتاب را بدانشجویان معرفی و مطالعه‌اش را بر ایشان تکلیف می‌کرده است. این را یکی از شاگرادن درس ایشان که اکنون خود در تاریخ اسلام دکتر است، برایم تعریف کرده است. از این تاریخ شفاهی که بگذریم، «سید ابوالفضل رضوی»، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)، که پیش‌تر مقالاتی از ایشان را بازنشر کردیم، معرفی بنسبت مفصلی از این کتاب را در کتاب ماه «تاریخ و جغرافیا» منتشر کرده است که بشما، اهالی تاریخ، تقدیم می‌شود.

برای باربرداری معرفی کتاب «تاریخ چیست؟» (What is History?) مورخ انگلیسی «ای. اچ. کار» (E. H. Carr)، نوشته‌ی «سید ابوالفضل رضوی»، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)، کلیک کنید.


پاسخ دهید