تصاویری از نسل اولیۀ موقعیت‌یاب‌ها (۱۹۳۲م)

نسل اولیۀ موقعیت یاب ها (جی.پی.اس) ـ سال 1932م

نسل اولیۀ موقعیت‌یاب‌ها (جی.پی.اس) ـ سال 1932م

نسل اولیۀ موقعیت‌یاب‌ها (جی.پی.اس) ـ سال ۱۹۳۲م


پاسخ دهید