اسکندریه در قرن شانزدهم میلادی

تابلویی از شهر اسکندریه ـ ساخته شده از موزاییک (قرن شانزدهم میلادی)

تابلویی از شهر اسکندریه ـ ساخته شده از موزاییک (قرن شانزدهم میلادی)


پاسخ دهید