جسد بی‌جان پادشاه و رهبر استقلال مراکش

محمد پنجم (۱۹۲۷-۱۹۶۱م) یکی از پادشاهان مراکش بود که در استقلال مراکش و خارج کردن استعمار فرانسه از خاک آن سهم بسزایی داشت.

نماز مییت محمد پنجم


پاسخ دهید