جواهرات شاهکار باستانی

آنچه در ادامه خواهید دید تصاویری است از جواهراتی که از دورۀ باستان به یادگار مانده است.

 1.	یک جفت گوشواره از جنس طلا و لعل (روم شرقی ـ حدود قرن دوم میلادی)


 یک جفت گوشواره از جنس طلا و لعل (روم شرقی ـ حدود قرن دوم میلادی)

یک جفت گوشواره از جنس شیشه و طلا (حدود قرن دوم و سوم میلادی)

یک جفت گوشواره از جنس شیشه و طلا (حدود قرن دوم و سوم میلادی)

یک گوشوارۀ طلا (اشکانیان ـ قرن دوم میلادی)

یک گوشوارۀ طلا (اشکانیان ـ قرن دوم میلادی)

	گوشواره آویز یا حلقۀ بینی طلا (اشکانیان ــ حدود 2 قرن قبل از میلاد و 2 قرن بعد از میلاد مسیح)

گوشواره آویز یا حلقۀ بینی طلا (اشکانیان ــ حدود ۲ قرن قبل از میلاد و ۲ قرن بعد از میلاد مسیح)

گوشواره به شکل مشک شراب سه گوشه (دورۀ اشکانی ـ طلای بین‌النهرین ـ 2 قرن 2 قبل از میلاد و2 قرن بعد از میلاد)

گوشواره به شکل مشک شراب سه گوشه (دورۀ اشکانی ـ طلای بین‌النهرین ـ ۲ قرن ۲ قبل از میلاد و۲ قرن بعد از میلاد)

	گوشواره (روم ـ قرن دوم میلادی)

گوشواره (روم ـ قرن دوم میلادی)

گوشواره (روم ـ قرن دوم میلادی)

گوشواره (روم ـ قرن دوم میلادی)

 

	گوشواره ای از جنس طلا، سنگ و شیشه با آویزهایی به سبک گوشواره‌های مصری (یونان ـ حدود قرن دوم و سوم قبل از میلاد)

گوشواره ای از جنس طلا، سنگ و شیشه با آویزهایی به سبک گوشواره‌های مصری (یونان ـ حدود قرن دوم و سوم قبل از میلاد)

	گوشواره طلا (قرن دوم و سوم قبل از میلاد ـ موزه باستان‌شناسی استانبول)

گوشواره طلا (قرن دوم و سوم قبل از میلاد ـ موزه باستان‌شناسی استانبول)

گوشوارۀ طلا (اشکانی ـ  قرن اول و دوم میلادی)

گوشوارۀ طلا (اشکانی ـ قرن اول و دوم میلادی)

گوشوارۀ طلای کارشده (اشکانی ـ قرن دوم قبل از میلاد و قرن اول میلادی)

گوشوارۀ طلای کارشده (اشکانی ـ قرن دوم قبل از میلاد و قرن اول میلادی)

دو جفت گوشوارۀ طلا (اشکانی ـ حدود قرن دوم و یکم قبل از میلاد

دو جفت گوشوارۀ طلا (اشکانی ـ حدود قرن دوم و یکم قبل از میلاد

	گردنبندی با بیست و یک سنگ یاقوت گرد (روم ــ حدود قرن یکم قبل از میلاد ودوم میلادی)

گردنبندی با بیست و یک سنگ یاقوت گرد (روم ــ حدود قرن یکم قبل از میلاد ودوم میلادی)

	گردنبندی از جنس یاقوت و طلا ( حدود یک قرن قبل از میلاد و یک قرن پس از میلاد)

گردنبندی از جنس یاقوت و طلا ( حدود یک قرن قبل از میلاد و یک قرن پس از میلاد)

	گردنبند پهن (مصر ـ از سلسلۀ دوازدهم)

گردنبند پهن (مصر ـ از سلسلۀ دوازدهم)

گردنبند برنز طراحی‌شده با نه صلیب و با نقش حکاکی‌شدۀ چهار حروف یونانی TOMY (بیزانس ـ قرن چهارم و پنجم میلادی)

گردنبند برنز طراحی‌شده با نه صلیب و با نقش حکاکی‌شدۀ چهار حروف یونانی TOMY (بیزانس ـ قرن چهارم و پنجم میلادی)

گردنبندی از جنس کهربا، طلا و عقیق (550–400 قبل از میلاد)

گردنبندی از جنس کهربا، طلا و عقیق (۵۵۰–۴۰۰ قبل از میلاد)

	انگشتری از جنس یشم سیاه و طلا (روم ـ حدود قرن یکم قبل از میلاد و یکم میلادی)

انگشتری از جنس یشم سیاه و طلا (روم ـ حدود قرن یکم قبل از میلاد و یکم میلادی)

	انگشتری از جنس عقیق و طلا (روم ـ حدود قرن یکم قبل از میلاد)

انگشتری از جنس عقیق و طلا (روم ـ حدود قرن یکم قبل از میلاد)

	انگشتر (روم ـ 200م)

انگشتر (روم ـ ۲۰۰م)

	انگشتری به شکل مار (روم ـ حدود قرن یکم میلادی)

انگشتری به شکل مار (روم ـ حدود قرن یکم میلادی)

 


1 پاسخ به “جواهرات شاهکار باستانی”

  1. حمزه می‌گه:

    با تشکر از پیشینه
    لطفا سراغ این گونه مقولات نروید
    خانمم ببیند دلش بخواهد من چکار کنم؟
    باید خالی ببندم که این ها افسانه تاریخی است و همه بدل و جعلی هستند

پاسخ دهید