آخرین مطالب
آن‌چه در پی می‌آید، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی برخی نکات دیباچه‌ی کتاب «انسان در شعر معاصر» محمد مختاری‌ست!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی برخی ویژگی‌های تمدن ماست که با پرسش‌هایی بنیادین هم‌راه‌ست!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی جایگاه تاریخ در سریال «افسانه‌ی سه برادر» است!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی کتاب «تسمیة من قتل مع الحسین» است که در آن پیش‌نهاد می‌دهند که با دید فقیهانه بسراغ تاریخ رویم!

آن‌چه پیش روست، طرح‌نامه‌ای بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، در موضوع بدست آوردن «الگوهای مدیریتی فرماندهان عالی سپاه در دفاع مقدس» است که آن را چند سال پیش برای دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام نگاشته و در آن، بمقوله‌ی تاریخیت این ...

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی علم است که در آن، بمعرفی کوتاه کتاب «تاریخ علم مردم» نوشته‌ی «کلیفورد کانر»، نیز می‌پردازد.

آن‌چه پیش روست، طرح نوآورانه‌ی «رصدخانه‌ی جهان اسلام» است که جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، آن را نگاشته‌اند و برای بهره‌گیری همه‌ی دغدغه‌مندان حوزه‌ی جهان اسلام انتشارش را بپیشینه سپرده‌اند. این طرح درامدی پرمایه و خلاقانه بر «ادبیات بومی» رصدگری و رصدخانه است. ...

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی درس‌های تاریخ «مارک کورلانسکی» در کتاب «خشونت‌پرهیزی»ست!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی دو ترجمه‌ی فارسی کتاب پیش‌تاز و پرجنجال «الإسلام وأصول الحکم» از «علی عبدالرازق» مصری‌ست!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی نکته‌ای در کتاب «طبایع استبداد» سید عبدالرحمان کواکبی‌ست.