آخرین مطالب
آن‌چه پیش روست، کوته‌سخنی‌ست از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی ضرورت «فقه انتخابات» که از اقسام/ابواب «فقه حکومت» است.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی‌ست بسیار کوتاه در مقام طرح مسئله، بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی واژه‌ی تمدن در جهان اسلام که در آن ببرخی کاربردهای این واژه در متن‌های دوران اسلامی اشاره شده است.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، در نقد مدعای آقای دکتر احمد پاکتچی درباره‌ی ساخته شدن واژه‌ی «تمدن» بدست عثمانیان در ترجمه‌ی civilisation فرانسوی در قرن نوزدهم میلادی! این یادداشت در پایگاه وزین «طومار اندیشه» نیز منتشر شده ...

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی problem identification است که در آن ایده‌هایی کوتاه طرح می‌شود!

آن‌چه پیش روست، بخشی از مقاله‌ای بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی شناسایی جایگاه جغرفیایی ایران‌ویج، خاستگاه و آرمان‌شهر ایرانیان، است که در آن، گواهانی از آرای گوناگون در این‌باره کوتاه طرح و یکی از شواهد فرضیه‌ی نام‌ور خوارزم بودن ایران‌ویج تبیین ...

آن‌چه پیش روست، یادداشتی بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی آرای دو حکیم عصر صفوی، ملا رجبعلی تبریزی و قاضی سعید قمی، است که کم بدان‌ها پرداخته شده است! این دو حکیم، از زبان (وضع اللغات) در بررسی مسائلی فلسفی مانند اصالت ...

آن‌چه پیش روست، تلخیص کتاب «از جیحون تا فرات (ایران‌شهر و دنیای ساسانی)» از «تورج دریایی» و «خداداد رضاخانی» و با ترجمه‌ی فارسی «مریم بیجوند» بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، است.

آن‌چه پیش روست، یادادشتی از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی مدخل امامیه در تعریفان میر سید شریف جرجانی‌ست که در آن جرجانی عنوان امامیه را منحصر در خوارج بکار برده است! لازم بذکرست که این یادداشت در پایگاه وزین «طومار اندیشه» نیز ...

آن‌چه پیش روست، بخشی از «مانیفست سیاست‌پژوهانه و راهبردی حاشیه‌نشینی‌زدایی در ایران (با تأکید بر حل مسئله‌ی اعتیاد)» بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، است. امروزه، فراوان سخن از فجیعه‌ی «حاشیه‌نشینی» در کشور می‌رود؛ اما نهادهایی که این مسئله‌ی بغرنج را با بینشی ...

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی رساله‌ی فارابی، حکیم مؤسس اسلامی، است که بنام «أغراض مابعدالطبیعة» شهره شده و بر ابن سینا، شیخ‌الرئیس، تأثیری بسزا گذاشته است!