آخرین مطالب
آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی کنش نقادانه‌ی سید بن طاووس در لهوف برای ترجیح خبری بر خبر دیگرست.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی برخی جزئیات هجرت امام حسین علیه‌السلام از مدینه بمکه چنان‌چه شیخ مفید رحمه الله در کتاب مستطاب ارشاد نقل می‌کنند!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی ماه محرم در کتاب مسار الشیعه‌ی شیخ مفید رحمه است!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی برخی آداب امام معصوم علیه السلام در واقعه‌ی کربلاست.

آن‌چه پیش روست، بخشی از مایه‌های طرحی‌ست که درباره‌ی «آینده‌ی سپاه و سپاه آینده» بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، در آن پژوهشکده نگاشته شده و در آن از اهمیت نگاه و بررسی‌های تاریخی بسیار سخن رفته و ادبیاتی در این‌باره تولید- تدوین ...

آن‌چه در پی می‌آید، یادداشتی کوتاه از جناب اقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی زبان‌زدی نام‌ور از فیلسوف اسپانیایی- آمریکایی، «جرج سانتایانا»، در ضرورت عبرت‌آموزی است.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، در یاد ایران‌شناس سترگ، احسان یارشاطر، است که دی‌روز، جان بجان‌آفرین تسلیم نمود.

آن‌چه پیش روست، یادداشت کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی درامد دفاتر کتاب «تاریخ تجزیه‌ی ایران» از «هوشنگ طالع» است که در آن تعاریفی از تاریخ عرضه می‌شود.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، در تغییر مذهب ایرانیان است که در آن کتاب «رولارجردی ابی صعب» که «تغییر مذهب در ایران» نام دارد، بسیار اجمالی معرفی شده است.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی برابرنهی رحمان بسمله و بزرگوار در ترجمه‌ی قرآن «علی ملکی»ست.