آخرین مطالب
آن‌چه در پی می‌آید، داستان کوتاه ارائه‌ی راهبردی بنیادین در وحدت و تقریب مذاهب اسلامی‌ست که در هم‌اندیشی امت واحده در شهریور 96، طرح و بحث شده و حاوی نکاتی قابل توجه است!

آن‌چه پیش روست، کوته‌نوشته‌ای‌ست کاربردی، بقلم جناب آقای سجاد هجری، در سوگ میانمار که با هم می‌خوانیم!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه درباره‌ی «تاریخ جایگزین» بقلم جناب آقای سجاد هجری‌ست که پیشینه بشما عبرت‌دوستان تقدیم می‌کند!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری‌ست در توجه‌بخشی بکلامی فاخر از «آلکسی دو توکویل» فرانسوی که با هم می‌خوانیم!

آن‌چه پیش روست، بخشی از یک پژوهش درباره‌ی «نفوذ» بقلم جناب آقای سجاد هجری‌ست که در سال «برجام» نوشته شده. «پیشینه» (پایگاه عبرت‌پژوهی تاریخی) از نقدهای خوانندگان استقبال می‌کند.

آن‌چه پیش روست، سرآغاز طرحی‌ست درباره‌ی «تاریخ و سیاست‌پژوهی» بقلم جناب آقای سجاد هجری، عضو هیأت علمی پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت که قرارست بمثابه‌ی طرح درسی برای «مدرسه‌ی حکمرانی» بکار رود.

آن‌چه در پی می‌آید، یادداشت کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، است که درباره‌ی اشارات توکویل در کتاب نام‌آور انقلاب فرانسه‌اش بشاکله‌ها نوشته شده!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، است که در آن، گمانه‌هایی را درباره‌ی نقش آیت الله کاشانی در کودتای 28ام مرداد و چرایی آن، برای پژوهش مورخان، طرح می‌کند.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه درباره‌ی امنیت بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، است که در آن ببرخی نکات تاریخی، با محک ضرورت امنیت، اشاره شده!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه درباره‌ی چند بند مقاله‌ای از «اکتاویو پاز»، ادیب و شاعر مکزیکی، بقلم سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، است.