آخرین مطالب
آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی تنبه/انتباه و توبه‌ی مردم پس از شهادت سیدالشهدا علیه‌السلام است!

آن‎‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی اصطلاح «اسماعیلیان» که آن را سبئوس، مورخ ارمنی، برای نامیدن مسلمانان بکار می‌برد!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی چند بند از فصل محرم کتاب مستطاب اقبال سید بن طاووس رحمه الله است.

آن‌چه پیش روست، یادادشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی برخی تقریظ‌های کتاب «شهید جاوید» مرحوم آیت الله صالحی نجف‌آبادی‌ست.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی عبارتی هنری و خردمندانه در «آوای درد» رضاقلی‌خان است که ریشه‌ی این فاجعه را رسا و گویا، نشان می‌دهد!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی کنش نقادانه‌ی سید بن طاووس در لهوف برای ترجیح خبری بر خبر دیگرست.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی برخی جزئیات هجرت امام حسین علیه‌السلام از مدینه بمکه چنان‌چه شیخ مفید رحمه الله در کتاب مستطاب ارشاد نقل می‌کنند!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی ماه محرم در کتاب مسار الشیعه‌ی شیخ مفید رحمه است!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی برخی آداب امام معصوم علیه السلام در واقعه‌ی کربلاست.

آن‌چه پیش روست، بخشی از مایه‌های طرحی‌ست که درباره‌ی «آینده‌ی سپاه و سپاه آینده» بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، در آن پژوهشکده نگاشته شده و در آن از اهمیت نگاه و بررسی‌های تاریخی بسیار سخن رفته و ادبیاتی در این‌باره تولید- تدوین ...