آخرین مطالب
آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی ترجمه‌ی قرآن است که می‌کوشد پرسش‌هایی را در آن‌باره طرح نماید!

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی پرسش نسبت ترجمه‌ی قرآن با تأویل و بطون آن است.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی نسبت اعجاز قرآن و ترجمه‌ی آن است که پرسش‌هایی ساده و مهم را عرضه می‌کند.

آن‌چه پیش روست، یادداشتی کوتاه از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی اشاره‌ی شیخ صدوق رحمه الله بدان‌چه می‌توان «نسبیت درمانی» در اخبار طبی نامید، است. امروزه، آمیزه‌هایی مانند طب الأئمه، طب اسلامی و ... نامحققانه، بسیار پربسامد بکار می‌رود و متولیان و ...

آن‌چه در پی می‌آید، بخشی از مقاله‌ی جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی دو هنر سنتی ایران با نام‌های مرجوک و جوک‌کاری‌ست که در بومی استان فارس‌اند. در این پژوهش برخی آرای «ویلم فلور»، ایران‌شناس سرشناس هلندی، نیز نقد شده است. این دو ...

ثروت یک کشور/ملتی چون ایران، تنها ذخیره‌ی ارزی یا حتا چیزهایی مانند نفت آن نیست. ثروت ایران در درجه‌ی نخست «فرهنگ» و تاریخ آن‌ست که می‌تواند با آن «قدرت نرم»ی چشم‌گیر بدست آورد. یکی از ثروت‌های ایران «طبیعت» آن‌ست و در این میان، «غار چال‌نخجیر» در نزدیکی دلیجان و ...

آن‌چه پیش روست، بخش آغازین مقاله‌ی جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی دو سفرنامه‌ی بارفروش و رشت «نیما یوشیج»ست که کم‌تر بدان پرداخته شده. این دو سفرنامه را می‌توان گونه‌ای «مردم‌نگاری» دانست که کارهای «جلال آل احمد» با آن قیاس‌پذیرست و خواننده می‌پندارد ...

آن‌چه پیش روست، بخشی از پژوهش جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی تأمین مالی خرد (صندوق اعتبارات خرد)ست که در آن، با توجه بوجوه دینی، فرهنگی و تاریخی ایران، سیاست این صندوق‌ها در مخاطب محوری و جامعه‌ی هدف قرار دادن زنان بنقد کشیده ...

آن‌چه پیش روست، بخشی از مقاله‌ی رحله‌ی حسین بن عبدالصمد در ایران بقلم جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، است. رحله‌ی حارثی، پدر شیخ بهائی، جایگاهی مهم در تاریخ صفوی و بویژه هجرت علمای جبل عامل از شام بایران دارد. درباره‌ی جایگاه ایشان در ...

آن‌چه پیش روست، یادداشتی از جناب آقای سجاد هجری، پژوهشگر پژوهشکده‌ی سیاست‌پزوهی و مطالعات راهبردی حکمت، درباره‌ی گفتاری از استاد ارجمند دکتر شفیعی کدکنی‌ست که چند ماه پیش در درس بیان داشتند و در فضای مجازی با واکنش‌ها و نقدها نیز روبرو شد.